Visionsbild över del av den stora Skeppsbroparken. I bakgrunden skymtar bebyggelse. 

Visionsbild över en del av Skeppsbroparken som kvarter 11 kommer angränsa till. Observera att byggnader och fasader i bilden inte är korrekta.

Kvarter 11 - "Överfarten"

Med bästa läge i den västra delen av Skeppsbron sträcker kvarter 11 ut sig. Kvarteret ligger utmed Skeppsbroparken och har fri utsikt över Munksjön. I Öster gränsar kvarter mot den kommande livliga Tallahovsesplanaden.

Bostäder: ca 145 hyresrätter

Preliminär byggstart: 2023

Ägare: SMUAB

Kvarter 11 ägs av Södra Munksjön Utvecklings AB (SMUAB) och här ska hyresrätter byggas. SMUAB kommer inte själva bygga kvarteret utan det ska anvisas till byggaktör genom en markanvisningstävling som startar 2021.

Genom markanvisningen är planen att SMUAB ska hitta en byggaktör som vill köpa och bygga kvarteret utefter de krav och önskemål som SMUAB sätter upp.

Hela kvarteret är stort och är avsett till ca 145 hyresrätter i varierande storlekar. Huset blir mellan 7-9 våningar högt.

Större delen av kvarterets bottenvåningar är planerat för verksamhetslokaler men vad det slutligen blir för typ av verksamheter är inte klart.