Skeppsbron Jönköping logotyp, länk till startsidan.

Tillgänglighet för skeppsbronjkpg.se

Det kommunala bolaget Södra Munksjöns Utvecklings AB i Jönköping äger och står bakom den här webbplatsen tillsammans med HSB Göta och Skanska. Vi jobbar ständigt för att webbplatsen ska kunna användas av så många som möjligt.

Den här sidan är vår tillgänglighetsrapport och beskriver hur www.skeppsbronjkpg.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, våra kända tillgänglighetsproblem och hur du kan påtala brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är väl medvetna om att delar av webbplatsen inte är tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Skeppsbronjkpg.se är till viss del förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, och vi jobbar på att förbättra de delar av webbplatsen som inte är det. Nedan beskriver vi vad som ännu inte är tillgängligt.

Innehåll som inte är tillgängligt

Punkterna nedan listar webbplatsens i nuläget kända tillgänglighetsproblem som vi jobbar på att förbättra.

  • Allt innehåll som inte är text är inte beskriven med text. Tillexempel behöver alla bilder och illustrationer väl beskrivna alternativ-texter (WCAG 1.1.1)

  • Det är inte tillräckligt bra angett i kod vad sidans olika delar har för roll (WCAG 1.3.1)
  • Problem med delar av vissa formulär (WCAG 1.3.5)

  • Färgkontraster på webbplatsen är inte tillräckligt bra (WCAG 1.4.3)

  • Systemet behöver utvecklas så att allt innehåll går att hantera med enbart tangentbord (WCAG 2.1.1)

  • Användarna har inte alltid möjlighet att hoppa förbi återkommande innehåll (WCAG 2.4.1)

  • Vissa länkar, sidtitlar och rubriker behöver beskrivas tydligare (WCAG 2.4.2 & 2.4.4)

  • Fält eller element som är i fokus behöver markeras tydligare. Vi behöver även säkerställa att hjälpmedel kan presentera meddelanden som inte är i fokus (WCAG 2.4.7 & 4.1.3)

  • Skräddarsydda komponenter fungerar inte i vissa hjälpmedel (WCAG 4.1.2)

  • PDF:er som eventuellt förekommer på webbplatsen är ännu inte tillgänglighetsanpassade.

Vi jobbar löpande med att åtgärda alla våra kända tillgänglighetsproblem. Vår ambition är att de ska vara åtgärdade så snart som möjligt, troligtvis innan årsskiftet 2020/2021.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Vi jobbar hela tiden på att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav - meddela oss så vi får veta var problemet finns. Om du behöver innehåll från www.skeppsbronjkpg.se som inte är tillgängligt för dig än får du också gärna höra av dig till oss så ska vi hjälpa dig så gott vi kan.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvar för att lagen om tillgänglighet till digital offentlig service får genomslag. Det är de som ansvarar för tillsyn av webbplatser och till dem du anmäler bristande tillgänglighet. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du vända dig till Myndigheten för digital förvaltning via digg.se/tdosanmalanlänk till annan webbplats och framföra din kritik.