Skiss över kvarteren i den västra delen av Skeppsbron. Klicka gärna på bilden för att se den större.

Kvarteren i västra Skeppsbron

Nu händer det grejer! Kvarteren i den västra delen av Skeppsbron håller antingen på att byggas, är ute till försäljning eller är mitt i slutplanerings-stadiet. Läs mer om hur kvarteren ska bli genom att klicka på ett av dem i listan.