Visionsbild över kvarterspark i Skeppsbron

Visionsbild Skeppsbron.

Vi bygger Skeppsbron

Den första etappen av Skeppsbron utvecklas och byggs av HSB, Skanska och SMUAB

Skeppsbron utvecklas av markägarna i området. Det är alltså inte bara en aktör som utvecklar stadsdelen – utan en tät samverkan mellan flera. Varje markägare ansvarar för byggnationen på sitt/sina respektive kvarter. Många frågor bestäms dock gemensamt då alla har ett ansvar för att helheten i området blir bra.

Den västra etappen av Skeppsbron utvecklas av tre aktörer: Södra Munksjön Utvecklings AB, HSB och Skanska. I den östra delen av Skeppsbron är det fortfarande inte klart vilka aktörer som kommer vara med.

Södra Munksjön Utvecklings AB

Södra Munksjön Utvecklings AB, SMUAB, är ett kommunalägt utvecklingsbolag i Jönköping. SMUABs huvuduppdrag handlar om att driva och hålla ihop stadsutvecklingen av omvandlingsområdet Södra Munksjön. Skeppsbron är ett av delområdena i Södra Munksjön.

I västra etappen av Skeppsbron ägde SMUAB från början tre kvarter. Kvarteren kommer innehålla en förskola, kontorslokaler, hyresrätter, bostadsrätter och parkeringshus.

SMUAB bygger dock själv inget på sina kvarter i västra delen Skeppsbron utan säljer byggrätterna via en så kallad markanvisning till den aktör som bäst uppfyller vissa uppsatta krav. Även om SMUAB inte bygger hus så har bolaget ett övergripande ansvar för att hålla ihop utvecklingen av Skeppsbron samt utforma och anlägga den allmänna platsmarken.

Läs mer om SMUAB här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

HSB

HSB bygger fyra kvarter, med sammanlagt cirka 400 bostäder, i första etappen av Skeppsbron – tre kvarter med bostadsrätter och ett kvarter med hyresrätter. 60 av HSBs hyresrätter blir trygghetsboenden. Trygghetsboendet ger tillfälle att trivas tillsammans, med stora gemensamhetsytor och en bovärd.

Vi planerar byggstart av kvarter 8 (149 hyresrätter varav 60 är trygghetsboende) under mars 2021 samt kvarter 6 (bostadsrätter) under våren 2022, för att sedan gå vidare med att bygga kvarter 5 med start 2024 och slutligen kvarter 7 omkring 2027-2028.

Läs mer om HSB här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skanska

Skanska kommer fram till hösten 2018 att arbeta med rivning av befintliga byggnader inom utvecklingsområdet. Under slutet av året påbörjas grundarbetet för den del av området som ska bli kontor med upp till 1000 arbetsplatser. Kontorsbyggnaderna kommer att vara miljöcertifierat med bland annat solceller på taket.

Under senare delen av 2019 är förhoppningen att byggandet av cirka 65 bostäder i det första kvarteret ska kunna påbörjas. Dessa kommer i ett senare skede att kompletteras med ytterligare upp emot 150 bostäder i ett intilliggande kvarter.

I första kvarteret planerar Skanska Nya Hem att uppföra ljusa hem om 1 - 4 rok med utsikt över sjön. Hemmen är Svanenmärkta och har fokus på hållbarhet och bra miljöval.

Läs mer om Skanska här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.