Gågata intill en smal grön park. På gatan är det fullt av liv och människor. I bakgrunden syns byggnader, grönska och vatten.

Frågor och svar

Här besvarar vi frågor som vi ofta får om Skeppsbron. Frågelistan fylls på löpande.

Parkering

Fråga: Jag ska flytta till Skeppsbron och behöver en parkeringsplats i P-huset i kvarter 4. Hur gör jag för att få till det?

Svar: Det går att abonnera parkering i parkeringshuset i kvarter 4. Abonnemangen sköts av kommunen och möjligheten att abonnera aviseras det i första hand på kommunens webbsida.

Skeppsbroparken

Fråga: Vad ska man bygga i parken?

Svar: Skeppsbroparken kommer att bli en grön park med träd, planteringar och grönytor. Längs strandprommenaden finns gott om sittplatser och lekplatser. Bryggstråket kommer göra att vatten och land binds samman. Den planerade byggstarten för Skeppsbroparken är våren/sommaren 2024. Det första som byggs är ett nytt erosionsskydd och bryggstråken.

Fråga: Var kommer bryggorna ligga?

Svar: Strax nedanför Tallahovsesplanaden (nuvarnade Tallahovsgatan) kommer det byggas en större brygga/pir där roddtävlingar i Munksjön även har sin start. Ett mindre bryggstråk kommer att gå från piren och västerut. Och en brygga kommer att ligga mellan kvarter 3 och Tabergsåns mynning. Alla bryggor har sittplatser.

Gator

Fråga: Vad är ett gångfartsområde?

Svar: Att en gata är ett gångfartsområde innebär att fotgängare har företräde. Övrig trafik så som bilar och cyklar måste anpassa sin fart till, och har väjningsplikt gentemot en fotgängare.

Fråga: När blir gatorna klara?

Svar: Allt eftersom kvarteren blir färdigställda öppnas gatorna upp. När byggnationen av Skeppsbroparken sätter igång planeras Skeppsbrogatan öppnas upp helt. Här råder gångfartsområde.

Fråga: Ska det vara ett stort gupp på Jordbrovägen?

Svar: Nej. Höjden på guppet indikerar den höjd som Jordbrovägen kommer att ha i framtiden.

Fråga: Vem sköter snöröjningen i Skeppsbron?

Svar: Jönköpings kommun

Service

Fråga: Kommer det finnas paketutlämning i området?

Svar: Ja. Detta kommer finnas i bottenvåningen i kvarter 8.