Skeppsbrokartan i text

Har du svårt att ta till dig informationen i faktarutorna i "Skeppsbrokartan"? Här har vi sammanställt all fakta i löpande text.

Kvarter 3

Bostäder: 66 st. bostadsrätter

Inflytt bostäder: oktober-november 2021

Kontor: Huvudkontor för Jordbruksverket och Skogsstyrelsen

Restaurang: Vesterbrunn

Läs mer om Kvarter 3 här. Öppnas i nytt fönster.

Kvarter 4

Matbutik: LiDL

Träning: Friskis & Svettis

Förskola

Kontor, med butik och restaurang i bottenvåning

Parkeringshus: ca 600 platser

Färdigställs i etapper: 2022-2024

Läs mer om Kvarter 4 här. Öppnas i nytt fönster.

Kvarter 5

Bostäder: 120 st. bostadsrätter

Ytor för verksamheter

Inflytt/färdigställt: 2025-2027

Läs mer om Kvarter 5 här. Öppnas i nytt fönster.

Kvarter 6

Bostäder: 84 st. bostadsrätter

Ytor för verksamheter

Inflytt / färdigställt: mars 2024

Läs mer om Kvarter 6 här. Öppnas i nytt fönster.

Kvarter 7

Bostäder: 64 st. bostadsrätter

Ytor för verksamheter

Inflytt / färdigställt: 2027-2029

Läs mer om Kvarter 7 här. Öppnas i nytt fönster.

Kvarter 8

Bostäder: 149 st. hyresrätter varav 60 st. trygghetsboenden.

Verksamheter: Bageri/Café, paketutlämning, Hudvård-/frisörsalong/manikyr

Inflytt / färdigställt: juni 2023

Läs mer om Kvarter 8 här.

Kvarter 9

Bostäder: 122 st. bostadsrätter

Inflytt / färdigställt: mars 2023

Läs mer om Kvarter 9 här. Öppnas i nytt fönster.

Kvarter 10

Bostäder: 96 st. bostadsrätter

Verksamheter: Café/Restaurang planeras i markplan.

Parkeringshus: ca 330 platser, verksamheter i bottenplan och ev. på taket.

Inflytt bostäder: Vintern 2024/2025

Läs mer om Kvarter 10 här. Öppnas i nytt fönster.

Kvarter 11

Bostäder: Hyresrätter

Verksamheter i bottenvåning

Preliminär byggstart: 2023

Läs mer om Kvarter 11 här. Öppnas i nytt fönster.

Skeppsbroparken

Lång grön park med bryggor och många olika ”rum”.

Tillfällig park färdig: 2022

Permanent park färdig: 2025

Läs mer om Skeppsbroparken här. Öppnas i nytt fönster.

Parkettparken

Lugn liten park med vackra planteringar. Ett vardagsrum för de boende i närområdet.

Färdigställs: 2027-2029

Läs mer om Parkettparken här. Öppnas i nytt fönster.

Skeppsbrogatan

Skeppsbrons ”strandpromenad”. Delar bebyggelsen från Skeppsbroparken.

Färdigställs i etapper: 2025-2029

Läs mer om Skeppsbrogatan. Öppnas i nytt fönster.

Oskarshallsgatan

En grön gångfartsgata med vistelseytor för boende och besökare.

Färdigställs i etapper: 2021-2029

Läs mer om Oskarshallsgatan här. Öppnas i nytt fönster.

Kämpeavenyn

Ett brett, urbant stråk med plats för kollektivtrafik, bilar, cyklister och gående i olika körfält.

Färdigställs i etapper: 2023-2030

Läs mer om Kämpeavenyn här. Öppnas i nytt fönster.

Tallahovsesplanaden

En stor livfull esplanad som delar den västra delen av Skeppsbron från den östra.

Färdigställs i etapper: 2026-2029

Läs mer om Tallahovsesplanaden genom att klicka.

Läs mer om Tallahovsesplanaden här. Öppnas i nytt fönster.