Ljuskonstverket mot natthimmel

Nytt ljuskonstverk invigt

Som en del i satsningen på konst på allmän platsmark i stadsutvecklingsprojektet runt Södra Munksjön, uppförs nu ett ljuskonstverk av konstnären Hanna Wildow på temat ”luften är fri”. Ett konstverk som tagits fram i samarbete med Jönköpings invånare.

Ljuskonstverket är Hanna Wildows andra verk i Skeppsbron. Det första, del 1, är ett fotografi i storformat som täckte en 800 kvadratmeter stor betongfasad. Del 2, som Wildow döpt till ”luften är fri” är ett ljuskonstverk där hon genom en öppen ateljé låtit invånare i Jönköping vara med i processen i framtagandet av konstverket.

”Luften är fri”

”I en långsam, nästan meditativ rytm, förgrenar sig ljusen som en metafor för andetaget som fyller upp och släpper ifrån sig. Dessa grenar av ljus bildar en dikt som kan läsas i flera riktningar, utan en tydlig början eller slutpunkt, vilket ger betraktaren en känsla av frihet och rörelse.” Så beskriver Wildow sitt ljuskonstverk som kommer placeras på den gamla infartsparkeringen vid Jordborrondellen, väster om Jordbrovägen.

Öppen ateljé

I skapandet av "luften är fri" har Wildow valt att involvera invånarna i Jönköping genom en kollektiv process. Uttrycket "luften är fri" väcker många associationer, från barndomens lekar till djupare resonemang om luften som en del av ett större sammanhang och kretslopp. Genom öppna skissmöten och samarbete samlades människor i olika åldrar, från 2 till 75+ för att utforska och tolka detta uttryck tillsammans.

I en tillfällig ateljé under hösten 2023 skapades en kollektiv teckning där linjer, bokstäver och former växte fram som en gemensam gestaltning av tankar och känslor kring friheten i luften. Från denna skapades sex utvalda illustrationer och ord som utgjorde grunden för själva installationen.