Bildkollage, vass, händer, kvinna som skrattar.

Hållbar utveckling i Skeppsbron

Hållbarhetsprogram och handlingsplan styr arbetet med hållbar utveckling i Skeppsbron.

Hållbarhet i fokus

Skeppsbron är en hållbar stadsdel ur ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Förnybara energikällor med begränsad miljö- och hälsopåverkan används för att minska utsläppet av västhusgaser. Bland annat eftersträvas återvinning av spillvärme och småskalig produktion av el. Belysning är energieffektiv och gör stadsrummet tryggt och behagligt att vistas i, och god planering av allmänna platser och boendemiljöer säkerställer bra luftkvalitet och ljudförhållanden.

Hållbarhetsprogram och handlingsplan

Aktörerna i Skeppsbron har i samverkan tagit fram ett övergripande hållbarhetsprogram som gäller för hela Södra Munksjön, och därför även Skeppsbron. I den beskrivs olika principer och delmål som ska styra arbetet mot ett hållbart område.

För varje enskilt detaljplaneområde tas en handlingsplan fram som innehåller konkreta checklistor med aktiviteter som måste uppfyllas av alla inblandade aktörer. Aktiviteterna är direkt kopplade till delmålen och principerna i hållbarhetsprogrammet.